Zlepší nové standardy zdravotnické péče postavení českých pacientů? II. odborná konference ze série Leading Minds Forum

Termín: úterý 20. září 2011 od 9.00 do 15.30 hod.
Místo: Konferenční centrum TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle (mapa)
Moderátor: Ivana Karhanová

Odborná konference na téma „Zlepší nové standardy zdravotnické péče postavení českých pacientů? “ se konala pod záštitou Koalice pro zdraví a za účasti doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., ministra zdravotnictví ČR. Mezi řečníky konference se dále objevil například Milan Kubek, prezident České lékařské komory, Pavel Kožený, ředitel Národního referenčního centra, Jana Petrenko, ředitelka Koalice pro zdraví, Pavel Horák, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny, a další významní hosté. Odbornými garanty konference jsou Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Česká asociace farmaceutických firem a Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků.

Cílem konference bylo diskutovat, jaký standard zdravotnické péče si čeští pacienti mohou a budou moci dovolit a definovat možnosti řešení úzkých míst souvisejících se zaváděním standardů zdravotnické péče.