Regulace trhu s energií 2013. Činnost ERÚ v roce 2012 a nové priority. IX. odborná konference

Termín: 29.11.2012
Místo: Hotel Ambassador - Zlatá Husa, Václavské náměstí 5-7, Praha 1

 

Cena elektřiny pro konečného spotřebitele je tvořena asi z 50 % složkami, které jsou regulovány Energetickým regulačním úřadem. U zemního plynu tvoří regulovaná složka ceny asi 21 % celkové ceny. ERÚ stanovuje výši podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů a nepřímo ovlivňuje i cenu tepla pro domácnosti. Dozoruje fungování trhu s elektřinou a plynem, má dřívější kontrolní pravomoci Státní energetické inspekce. Nově se ERÚ stará také o ochranu práv spotřebitelů. Zveme Vás na odbornou konferenci, jejímž smyslem je představit novinky spojené s regulací trhu s energiemi. Akce se koná pod záštitou paní Ing. Aleny Vitáskové, předsedkyně Energetického regulačního úřadu.

 

Program odborné konference se zaměří na tato témata:

  • zhodnocení roku 2012 z pohledu činnosti ERÚ
  • definice priorit ERÚ pro další období
  • ceny energií pro rok 2013 (regulace elektřina, plyn, teplo a problematika OZE), kontrolní činnost ERÚ ve vztahu k jeho novým pravomocem
  • správní řízení v roce 2012  
  • činnost úřadu na poli ochrany spotřebitelů
  • spolupráce ERÚ při přípravě zákonných norem s vlivem na energetiku (novela Energetického zákona, novela zákona o obnovitelných zdrojích, implementace nařízení EU REMIT a další)

 

V rámci programu představí:

Státní správa:    svůj pohled na situaci na českém energetickém trhu, na možnosti jeho regulace a na předpokládaný vývoj legislativního prostředí (ERÚ);

Podnikatelé:      definice současného stavu, problémy a omezení z pohledu podnikání v ČR, návrhy na jejich odstranění za přispění orgánů státní správy.

 

Záštita:                Akce se koná pod záštitou paní Ing. Aleny Vitáskové, předsedkyně Energetického regulačního úřadu 

 

Pořadatelem konference je deník E15 z vydavatelství Mladá fronta, a.s.,

ve spolupráci s poradenskou společností DDeM, s.r.o.,

kteří jsou zakladateli nepolitické komunikační platformy Leading Minds Forum.

 

Z důvodu naplnění kapacity sálu byla registrace ke 12. hodině uzavřena.

 

 

 

Ke stažení: