Jak se bude Praha rozvíjet po roce 2016? Město pro lidi nebo pro auta? VII. odborná konference

Termín: 31. října 2012
Místo: Rezidence primátora (v objektu Městské knihovny), Mariánské náměstí 2, Praha 1 (mapa)
Moderátor: Michala Hergetová

 

Do konce roku 2015 jsou obce České republiky povinny schválit své nové územní plány. Výjimkou není ani hlavní město Praha, které je kritizováno za jeho nepřehlednost, časté změny a prostor pro korupci. Pražský magistrát proto začal s přípravou nového Metropolitního územního plánu (MÚP). Znovu se tak otevírá diskuze o tom, komu má Praha jako město sloužit? Dopady tohoto rozhodnutí budou mít fatální vliv jak na budoucí zástavbu, tak na podnikání související s výstavbou.

 

Zveme Vás k účasti na odborné konferenci, jejímž smyslem je odpovědět na tyto a další otázky:

  • Podle jakých kritérií budou definovány potřeby a priority pro další přípravu MÚP?
  • V čem by se měl nový MÚP odlišovat od toho současného?
  • Jak chce magistrát snížit počet každoročně projednávaných změn územního plánu?
  • Co znamená, že podrobně budou v MÚP rozpracována jen problematická nebo nedořešená místa?
  • Jaká by měla být nastavena pravidla pro rozrůstání zástavby směrem do výšky a do šířky?
  • S jakými tezemi pracuje současná politická reprezentace v oblasti rozvoje dopravy, zeleně a rekreace uvnitř města?
  • Jaké budou povinné ekologické a ekonomické kompenzace spojené s výstavbou?
  • Proč se musí s přípravou nového MÚP začít neprodleně, když má být schválen až do konce roku 2015?

  

V rámci programu se představí:

Místní samospráva:        

priority a potřeby města spojené s novým MÚP a další postup související s jeho vznikem;

Podnikatelé:                     

jaké současné problémy by měl nový MÚP odstranit, na co konkrétně by se měl magistrát při jeho přípravě zaměřit;

Odborná veřejnost:          

zahraniční best practice a návrh postupu, jak řešit současné nedostatky.

 

 

Organizace akce:

Záštita:                            

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., náměstek primátora hl. m. Prahy a předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro územní plán a jeho změny

Odborní partneři:           

Útvar rozvoje hlavního města Prahy

Partner:

Kolektory Praha, a.s.

 

 

Pořadatelem konference je deník E15 z vydavatelství Mladá fronta, a.s.,
ve spolupráci s poradenskou společností DDeM, s.r.o.,
kteří jsou zakladateli nepolitické komunikační platformy Leading Minds Forum.

 

Registrace možná zde.

Ke stažení: