Jak ovlivňují požadavky na ekologické a finanční kompenzace podnikání v ČR? III. odborná konference ze série Leading Minds Forum

Termín: úterý 29. listopadu 2011 od 9.00 do 16.00 hod.
Místo: Konferenční centrum TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle (mapa)
Moderátor: Ivana Karhanová

V České republice jsou již řadu let do praxe zaváděna opatření, jejichž cílem je zmírnění nebo náprava škod způsobovaných podnikatelskými aktivitami na životním prostředí. Vnímání jejich potřebnosti je u investorů velmi různorodé, stejně jako u orgánů státní správy a samosprávy trvají pochybnosti o jejich faktické účinnosti. Samostatnou kapitolou je v této souvislosti diskuse o adekvátní výši finančních kompenzací za omezení, která vyplývají z realizace nejrůznějších investičních projektů.

Cílem konference bylo diskutovat slepá místa procesu navrhování, ukládání, schvalování a kontroly kompenzačních a zmírňujících opatření určených k nápravě škod způsobovaných na životním prostředí.

 

 

 

 

 

 

 

KONFERENCE - Fotogalerie