Investiční strategie M&A a Private Equity

Termín: 15. září 2015
Místo: Konferenční centrum U Hájků, Na Florenci 29, 110 00 Praha 1 (mapa)
Moderátor: Miroslav Zámečník

 

V roce 2014 uspořádal deník E15 pod značkou Semináře Profit investiční konferenci s názvem Investiční průvodce 2014. Konference prezentovala investiční možnosti a příležitosti na akciových trzích, u drahých kovů, podílových fondů, nemovitostních fondů a dalších alternativních investic. Letošní ročník konference se navíc věnoval i příležitostem v dalších oblastech. Především investicím do výstavby nových bytů a komerčních nemovitostí, zahraničním investicím do začínajících českých projektů a firem, svěřenským fondům a zákonu o obchodních korporacích v praxi. Investiční experti, kteří na konferenci vystoupili, pomohli k pochopení aktuálního vývoje investičního světa a nabízejících se příležitostí. V době stále rychleji se měnícího investičního i právního prostředí plného nových inovací musejí investoři rozpoznat skutečné příležitosti a využít je. Trh rezidenčních i komerčních nemovitostí po krizi pomalu ožívá. Účastníci konference se dozvěděli, jaké nabízí realitní trh investorům příležitosti a jak je využít. V poslední době přibývá také investic zkušených zahraničních investičních firem do českých, především technologických společností. Konference odpověděla na otázku, jak participovat na investičních sázkách těchto společností. Svěřenské fondy jsou v českém právním prostředí novinkou, nabízejí ale zajímavé možnosti řešení mezigeneračního přechodu rodinného majetku i správu aktiv.

Aktuální konference týdeníku Euro a deníku E15, pod tradičním názvem Investiční průvodce, se zaměří na investiční strategii M&A a private equity. V rámci odborných přednášek vystoupí odborníci z řad předních advokátních kanceláří, poradenských a auditorských společností, státních organizací a odborných asociací. Zaměří se na roli státních organizací v přílivu přímých zahraničních investic do České republiky, aktuální trendy v oblasti akvizic a fúzí z pohledu advokátních kanceláří a poradenských firem a aktuální trendy v private equity v České republice a v regionu CEE. Auditorium konference tak získá komplexní pohled na tematiku zahraničních investic, M&A a private equity.

 

Harmonogram:

                      

                         8.30–9.00 Registrace/Coffee Break

                         9.00–9.05 Úvodní slovo moderátora

                         9.05–9.25 Jan Dejl, zástupce ředitele odboru podpory finančních nástrojů a řízení

                                           projektů, Ministerstvo průmyslu a obchodu

                         9.25–9.45 Adam Zilvar, projektový manažer, CzechInvest

                         9.45–10.00 Panelová diskuse

                       10.00–11.00 Panelová diskuse Czech Private Equity & Venture Capital Association

                                               Úvodní slovo: Silke Horáková, výkonná ředitelka, CVCA

                                               Diskuse: Jiří Beneš, prezident, CVCA

                                               Luděk Palata, managing partner, BHS Private Equity

                                               Michal Aron, partner, ARX Equity Partners

                                               Robert Chmelař, director, Mid Europa Partners

                                               Ondřej Bartoš, partner, Credo Ventures

                       11.00–11.15 Coffee Break

                       11.15–11.40 Jan Koval, partner, Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners

                       11.40–12.05 Ondřej Jež, ředitel oddělení finančního poradenství, Deloitte

                       12.05–12.30 Petr Suchý, associate partner, Ambruz & Dark Deloitte Legal

                       12.30–12.55 Ondřej Nejedlý, advokát, Švehlík & Mikuláš advokáti s. r. o.

                       12.55–13.10 Panelová diskuse

                       13.10–13.15 Závěrečné slovo

                       13.15              Oběd

 

Jan Dejl

Jan Dejl působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu na pozici zástupce ředitele odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů. Spoluzodpovídá tak za implementaci finančních nástrojů (úvěrů, záruk či fondů rizikového kapitálu) financovaných primárně z evropských i národních zdrojů v gesci MPO. Je součástí týmu pro přípravu tzv. Národního inovačního fondu financovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Národní inovační fond má sloužit ke spolufinancování inovativních firem v ČR formou investic rizikového kapitálu. Podílí se na procesu tzv. aktivizace Českomoravské záruční a rozvojové banky jako nástroje podpory malého a středního podnikání v ČR a její následné transformace do podoby národní rozvojové (investiční) banky ČR, schopné spolupracovat s obdobnými evropskými a mezinárodními subjekty (EIB, EIF) včetně aktivního zapojení ČR do tzv. Junckerova plánu (Investičního plánu pro Evropu). Dříve působil jako tajemník Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. Dlouhodobě se věnuje strategické podpoře podnikání prostřednictvím dotací z evropských fondů pro zejména MSP, inovativní technologické firmy a firmy zabývající se aktivním VaV a zaváděním inovací do praxe. Jan Dejl na MPO dříve působil jako ředitel odboru pro implementaci dobíhajícího Operačního programu Podnikání a inovace a jako poradce ředitele Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje.

 

Silke Horáková

Silke Horáková je soukromou investorkou a spolumajitelkou nakladatelství Albatros Media a. s. Je členkou dozorčích rad této společnosti a společnosti Nej TV, a. s. Kromě toho externě vyučovala podnikatelské finance na Fakultě podnikohospodářské VŠE. Od roku 2012 působí jako výkonná ředitelka České asociace private equity a venture kapitálu. Ve dřívější kariéře pracovala jako bankéřka pro Evropskou banku pro obnovu a rozvoj a jako investment manager ve venture kapitálovém fondu Czech American Enterprise Fund a v Czech and Slovak SME fondu skupiny GIMV. Silke Horáková vystudovala ekonomii v Berlíně, kde také získala doktorský titul. Od roku 1989 žije v České republice, je vdaná a má tři děti.    

 

Jiří Beneš

Jiří Beneš je partnerem ve společnosti 3TS Capital Partners, přední venture kapitálové a private equity společnosti působící v regionu střední a východní Evropy. Má přímou zkušenost s private equity transakcemi v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a Rakousku; působil a působí v představenstvech a dozorčích radách portfoliových firem 3TS včetně například společností ZOOT B.V., Netretail Holding B.V. (holdingová společnost Internet Mall, a. s.), Nej TV a. s. nebo Piano Media GmbH. Současně je předsedou představenstva a prezidentem asociace České venture kapitálové a private equity asociace (CVCA). V předchozí kariéře se zabýval korporátním finančním poradenstvím ve společnosti PWC a působil jako akciový analytik v Deutsche Morgan Grenfell/Deutsche Bank v Londýně. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a je držitelem titulu CFA udělovaného globálně CFA Institutem.

 

Luděk Palata

​Luděk Palata působí v oboru venture capital a private equity od roku 1994. Do roku 1998 byl členem několika týmů investujících do rozvoje malých a středních podniků v České republice. V letech 1998 až 2005 řídil české a slovenské aktivity private equity fondů sponzorovaných vlámskou investiční společností GIMV. Od roku 2005 do začátku roku 2014 pracoval pro americkou společnost Riverside, globálního investora do malých a středních podniků. Od března 2014 se v rámci BH Securities a Proxy Finance podílí na činnosti skupiny v oblasti private equity a korporátního financování. Během své profesionální kariéry Luděk Palata realizoval množství investic a úspěšných prodejů firem v mnoha zemích jak ve východní, tak v západní Evropě.

 

Michal Aron

Michal Aron je partnerem v private equity fondu ARX Equity Partners, který investuje do perspektivních středně velkých společností ve střední a východní Evropě. Michal Aron je primárně zodpovědný za vyhledávání vhodných investičních příležitostí, exekuci transakcí a správu firem v portfoliu fondu v České republice, na Slovensku a ve Slovinsku. Michal Aron dříve pracoval v globálním private equity fondu Advent International. Michal Aron je členem představenstva České venture kapitálové a private equity asociace (CVCA).

 

Robert Chmelař

Robert Chmelař je investičním ředitelem v Mid Europa Partners, kde je zodpovědný za vyhledávání a vyhodnocovaní investičních příležitostí, exekuci transakcí a správu firem v portfolio fondu, primárně v České republice. Mid Europa je přední private equity firma investující ve střední a východní Evropě, která od svého založení v roce 1999 spravovala fondy v celkové výši  4,2 mld. eur. Robert Chmelař před svým příchodem do firmy Mid Europa v roce 2007 působil v investičním bankovnictví v Londýně. Je také členem představenstva České venture kapitálové a private equity asociace (CVCA).

 

Ondřej Bartoš

Ondřej Bartoš slavil svoje první podnikatelské úspěchy již při studiu na vysoké škole. V současné době řídí venture kapitálový fond Credo Ventures, který v roce 2009 spoluzaložil. Credo Ventures se zaměřuje na investice do společností v raných fázích rozvoje střední a východní Evropy, zejména v oblastech internetu, IT a zdravotnictví. Do prosince 2008 Ondřej působil jako senior investment director ve společnosti MCI Management S.A., kde měl na starosti investice v České republice, na Slovensku, v Rumunsku a zemích bývalé Jugoslávie. Ondřej Bartoš vnímá venture kapitál jako nástroj pomoci podnikatelům k uskutečnění jejich vizí a povzbuzení ekonomiky podporou inovativních nápadů a projektů. V roce 2009 se také objevil v investiční reality show České televize Den D.

 

Jan Koval

Jan Koval je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Specializuje se na oblast fúzí a akvizic, private equity a venture capital, právních auditů a právních due diligence šetření a dále na oblast pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. V oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení se Jan Koval v uplynulých letech účastnil řady projektů primárně zaměřených na úpravu vztahů s vrcholovým managementem společností, restrukturalizaci lidských zdrojů a nastavení komplexních systémů odměňování zaměstnanců.

 

Ondřej Jež

Ondřej Jež je ve společnosti Deloitte ředitelem v oddělení finančního poradenství. Odpovídá za oblast komerční due diligence (včetně kvantifikace synergií) a projekty v rámci integrace a restrukturalizace po fúzi. Zaměřuje se na poradenství korporátním a institučním investorům v řadě situací souvisejících s fúzemi a akvizicemi. Jeho specializací je především komerční a provozní due diligence včetně posouzení dosažitelnosti obchodního plánu vypracovaného vedením společnosti. Rovněž se podílel na několika velkých restrukturalizačních projektech v regionu i na řadě projektů z jiných oblastí.

 

 

Petr Suchý

Petr Suchý je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svoji profesní dráhu zahájil v roce 1997 a v Deloitte působí od roku 2003. Jeho specializací je obchodní právo, zejména obchodní společnosti, fúze a akvizice. Kromě toho se zaměřuje i na finanční právo. Petr se jako vedoucí týmu v Deloitte Legal podílel na řadě významných restrukturalizačních projektů a akvizičních transakcí pro klienty z většiny průmyslových oborů, zejména z finančního sektoru, realitních investic a výrobní sféry. Je advokátem zapsaným u České advokátní komory a ovládá český a anglický jazyk.

 

Adam Zilvar

Adam Zilvar je projektovým manažerem Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Zaměřuje se na fúze a akvizice v rámci projektu CzechLink, který pomáhá kapitálově spojovat české společnosti se zahraničními investory. Absolvoval fakultu Mezinárodního obchodu Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

Ondřej Nejedlý

Ondřej Nejedlý působí jako advokát v poradenské skupině SAMAK právo & daně, která je tvořena třemi sesterskými společnostmi poskytujícími v rámci jednotné společné značky komplexní služby v oborech právo, daně a účetnictví.

Ve své více než sedmileté praxi se Ondřej Nejedlý specializuje na M&A, právo obchodních společností, závazkové právo a korporátní a osobní restrukturalizace. Kromě toho má rozsáhlé zkušenosti také s právem insolvenčním, telekomunikačním, reklamním a s právními vztahy k nemovitostem.