Investiční průvodce 2015

Termín: 27. ledna 2015
Místo: NH Prague, Mozartova 261/1, 150 00 Praha (mapa)

Ekonomická divize vydavatelství Mladá fronta a. s. pořádá již 2. ročník investiční konference, která prostřednictvím českých investičních expertů představí čerstvý pohled na investiční prostředí
a nástroje pro nadcházející rok 2015.

V minulém roce konference prezentovala investiční možnosti a příležitosti na akciových trzích, u drahých kovů, podílových fondů, nemovitostních fondů a dalších alternativních investic. Letošní ročník konference se bude navíc věnovat i příležitostem v dalších oblastech. Především investicím do výstavby nových bytů a komerčních nemovitostí, zahraničním investicím do začínajících českých projektů a firem, svěřeneckým fondům a zákonu
o obchodních korporacích v praxi. Investiční experti, kteří na konferenci vystoupí, pomohou k pochopení aktuálního vývoje investičního světa a nabízejících se příležitostí. V době stále rychleji se měnícího investičního i právního prostředí plného nových inovací musejí investoři rozpoznat skutečné příležitosti a využít je. Trh rezidenčních i komerčních nemovitostí po krizi pomalu ožívá. Účastníci konference se dozvědí, jaké nabízí realitní trh investorům příležitosti a jak je využít. V poslední době přibývá také investic zkušených zahraničních investičních firem do českých, především technologických společností. Konference se pokusí odpovědět na otázku, jak participovat na investičních sázkách těchto společností. Svěřenské fondy jsou v českém právním prostředí novinkou, nabízejí ale zajímavé možnosti řešení mezigeneračního přechodu rodinného majetku 

i správu aktiv.

 

Harmonogram:

8:30 - 9:00                          Registrace/Coffee Break

9:00 - 9:05                          Úvodní slovo moderátora

9:05 - 9:30                          Martin Pros, Ministerstvo Financí ČR

9:30 - 9:50                          Jana Michalíková, Asociace pro kapitálový trh ČR

9:50 - 10:10                        Matěj Turek, CFA Society

10:10 - 10:30                      David Sajner, KNIGHT FRANK

10:30 - 10:50                      Aleš Eppinger, Schaffer a Partner

10:50 - 11:05                      Coffee Break

11:05 - 11:35                      Panelová diskuze

11:35 - 12:00                      Igor Müller, ING Investment Management

12:00 - 12:25                      Luděk Palata, BH Securities

12:25 - 12:50                      Martin Toman, X-Trade Brokers

12:50 -12:55                       Závěrečné slovo

12:55                                    Oběd

 

Registrace:

R.S.V.P.: Andrea Minaříková
tel.: +420 725 875 775
 
 
 
Na konferenci vystoupí:

Luděk Palata

​Luděk Palata působí v oboru venture capital a private equity od roku 1994. Do roku 1998 byl členem několika týmů investujících do rozvoje malých a středních podniků v České republice. V letech 1998 až 2005 řídil české a slovenské aktivity private equity fondů sponzorovaných vlámskou investiční společností GIMV. Od roku 2005 do začátku 2014 pracoval pro americkou společnost Riverside, globálního investora pro malé a střední společnosti. Od března 2014 se v rámci BH Securities, a.s., podílí na činnosti skupiny v oblasti korporátního financování a alternativních investic. Během své dvacetileté kariéry v oboru private equity Luděk Palata realizoval množství investic a úspěšných prodejů firem v mnoha zemích jak ve východní tak
v západní Evropě.

              

 

Jana Michalíková

Výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky, před nástupem do Asociace v roce 2008 působila v oblasti právního a daňového poradenství. Od roku 2009 zastává pozici výkonné ředitelky Asociace pro kapitálový trh České republiky. Kromě Fakulty mezinárodních vztahů VŠE absolvovala i Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, studium LL.M. na University of London ve Velké Británii a postgraduální program – MASTER Management et Administration des Entreprises (francouzská obdoba MBA) na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG). Momentálně je doktorandkou na katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací Fakulty mezinárodních vztahů VŠE a na katedře financí Fakulty financí a účetnictví VŠE. Od roku 2009 rovněž zasedá
v představenstvu mezinárodní asociace EFAMA (European Fund and Asset Management Association).

 

Matěj Turek

CFA - University Outreach. Matěj Turek is a portfolio manager in Meridon Funds SICAV plc. Before joining Meridon, Matej was a manager in the EY's Valuation & Business Modelling group in Prague where he specialized in valuing businesses and assets and supporting clients in formal and informal restructurings. Matej has led various projects for clients in the Czech Republic as well as other countries of Central and Eastern Europe. Matej graduated in Economics from the Institute for Economic Studies at Charles University in Prague. He earned his CFA charter in 2010.

 

Igor Müller

Portfolio manažer, Investiční analytik. Igor Müller působí profesionálně na finančních trzích od roku 2003. Ve společnosti ING Investment Management (C.R.), a.s. pracuje od roku 2013 a je členem investičního týmu specializovaného na akcie regionu střední a východní Evropy, v rámci kterého spolupracuje na řízení akciových fondů ING Český akciový fond, ING Rumunský akciový fond a ING Converging Europe. 

 

Martin Pros

Dne 1. 4. 2014 byl jmenován náměstkem ministra financí s odpovědností za mezinárodní vztahy, včetně záležitostí EU a finančních trhů. Před nástupem do této funkce působil jako Manažer Právního odboru s odpovědností za region Střední a Východní Evropy, Blízkého východu a Afriky ve společnosti Société Générale Paříž. Dříve působil také ve společnostech Komerční banka, a.s. jako vedoucí týmu právníků Investičního bankovnictví, v MVV Energie CZ s.r.o. jako právník, v Newton Investment – investiční společnost a.s. nejprve jako právník a Compliance Officer a později v pozici výkonného ředitele, nebo v Komisi pro cenné papíry jako právník a tajemník rozkladové komise prezidia. Během své profesní kariéry působil jako člen mezinárodních finančních organizací (ISDA, EMTA) a člen komisí Evropské bankovní federace a České bankovní asociace.

 

Martin Toman

Martin Toman je obchodníkem specializujícím se na intradenní obchodování měnových párů. Tradingu se věnuje od roku 2006. Působí jako Senior Account Manager ve společnosti X-Trade Brokers, kde má na starosti vývoj obchodních strategií a vzdělávání klientů v oblasti tradingu. Jeho obchody probíhají především na párech zahrnujících japonský jen, britskou libru a dolar. Na měnovém trhu dává přednost krátkodobým reakcím na důležité cenové úrovně, není zastáncem odhadování budoucích kroků centrálních bank a tudíž predikce vývoje z dlouhodobého hlediska. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

 

David Sajner

David Sajner dokončil v roce 2006 studium na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze, obor Pozemní stavby a konstrukce. V roce 2009 získal titul MSc Real Estate Investment and Management na Sheffield Hallam University ve Velké Británii. Od roku 2007 je jako student členem Královského institutu diplomovaných znalců (RICS - Royal Institution of Chartered Surveyors).  V průběhu svého studia začal v červnu 2005 pracovat jako odborný asistent v oddělení prodeje nemovitostí společnosti KNIGHT FRANK v Praze. Od začátku svého působení ve společnosti získal spoustu zkušeností spojených s prodejem komerčních nemovitostí – jak zastupování majitelů nemovitostí při prodeji, tak vyhledání kupujících. V současné době působí na pozici Associate Director a současně Vedoucí oddělení prodeje nemovitostí a jeho tým se zabývá především prodejem nemovitostí s širokým potenciálem rozvoje – dokončené objekty (kancelářské budovy, obchodní centra, skladové areály a residenční nemovitosti), dále pozemky či objekty určené k dalšímu developerskému rozvoji. Kromě prodeje komerčních nemovitostí se také zabývá poradenskou činností, analytickou činností, tržním oceňováním nemovitostí, studiemi využitelnosti budov, průzkumem realitního trhu v ČR a marketingem prodávaných nemovitostí. Mezi nejvýznamnější klienty patří především Komerční banka, Česká spořitelna, Československá obchodní banka, UniCredit Bank Czech Republic, Sberbank, CPDP 2, ČEZ, O2 Czech Republic, Invesco, SKANSKA CZ, REICO Investment Fund, Discovery Group, Immofinanz, atd. 

 

Aleš Eppinger

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2001. Od roku 2002 působí Aleš v advokacii. Aleš Eppinger se specializuje především na oblast obchodního práva, zejména na fúze a akvizice obchodních společností, občanské právo, právo nemovitostí, insolvenční právo a soudní a arbitrážní řízení. V průběhu své profesní praxe se Aleš podílel na četných mezinárodních transakcích, mimo jiné na významných přeshraničních akvizicích nadnárodních společností, komplexních restrukturalizacích významných holdingů a rovněž i na mezinárodních arbitrážích. Aleš dále poskytoval právní poradenství významným bankám, strojírenským a energetickým společnostem, a to zejména v oblasti práva obchodních společností. Aleš se dále velmi intenzivně věnuje lektorské činnosti. V současné době se ve své lektorské činnosti zaměřuje zejména na problematiku postavení podnikatele a nových právních možností, které přináší rekodifikace soukromého práva od roku 2014. Aleš je partnerem poradenské skupiny Schaffer & Partner od roku 2008. Aleš Eppinger působí jako advokát České advokátní komory od roku 2005.