Budoucnost energetiky v ČR - Série tří odborných setkání pořádaných na platformě Leading Minds Forum - setkání III. (Vyplatí se nám podpora investic do OZE?)

Termín: 22. května 2012 od 10:00 hodin
Místo: Hotel Ambassador - Zlatá Husa, Václavské náměstí 5, Praha 1 (mapa)
Moderátor: Ivana Karhanová, Zuzana Šolcová

Vyplatí se nám podpora investic do OZE?

 Bylo téma třetího a zároveň posledního setkání, kde se za účasti klíčových stakeholderů hovořilo o budoucnosti nahraditelných zdrojů v energetice. 

Cílem konference bylo prodiskutovat jaký podíl OZE si můžeme dovolit dotovat v rámci energetického mixu, zda je přínos OZE odpovídající jejich nákladům, jaký by měl být v budoucnu podíl jednotlivých typů OZE v české energetice, co bude s penězi vybranými na emisních povolenkách nebo jaký růst cen by byl s ohledem na konkurenceschopnost ČR přijatelný.

 
Řečníky byli Ing. Petr Bendl, ministr zemědělství ČR, Martin Sedlák, výkonný ředitel, Aliance pro energetickou soběstačnost, Ing. Karel Šimeček MBA, předseda Sdružení velkých spotřebitelů energie, PhDr. Ivo Hlaváč, náměstek ministra životního prostředí ČR, Ing. René Neděla, specialista státního dozoru v energetických odvětvích, ERÚ, Dr. Constantin Kinský, Managing Partner ČR a SR, Roland Berger, Ing. Pavel Gebauer, vedoucí oddělení OZE, MPO ČR, RNDr. Václav Cílek, CSc., člen Poradní skupiny pro  SEK ČR.