Budoucnost energetiky v ČR - Série tří odborných setkání pořádaných na platformě Leading Minds Forum - setkání II. (Kdo bude v roce 2020 zásobovat české domácnosti teplem?)

Termín: 20. dubna 2012
Místo: Hotel Ambassador - Zlatá Husa, Václavské náměstí 5, Praha 1 (mapa)
Moderátor: Ivana Karhanová, Jan Žižka

Kdo bude v roce 2020 zásobovat české domácnosti teplem?

Bylo téma druhého diskuzního setkání, kde se za účasti klíčových stakeholderů hovořilo o budoucnosti teplárenství a uhelných limitů v České republice.

Cílem setkání bylo diskutovat otázky týkající se zdrojů výroby tepla pro české domácnosti, vlivu požadavků EU na přísnější emisní limity na rozvoj teplárenství v ČR, budoucnosti poměru mezi centrálními a decentralizovanými zdroji tepla, smyslu dotování výroby tepla v malých kogeneračních jednotkách, možnosti dopadu potenciálního nedostatku uhlí pro teplárny.

Řečníky byli Martin Kuba,ministr průmyslu a obchodu ČR, Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR, Jan Rovenský, zástupce sdružení Greenpeace, Jan Dienstl, spolumajitel společnosti Czech Coal, Zdeněk Duba, předseda představenstva Dalkia ČR, a.s., Pavel Cyrani,  člen představenstva ČEZ, a.s., Jan Špringl, generální ředitel EP Energy, a.s., Stanislav Večeřa, ředitel odboru teplárenství Energetického regulačního úřadu.