Budoucnost energetiky v ČR III – setkání I. ASEK nebo NASEK?

Termín: 18. března 2014 od 14.00 hodin
Místo: Hotel Ambassador - Zlatá Husa, Václavské náměstí 5, Praha 1 (mapa)
Moderátor: Daniela Písařovicová, Jiří Gavor

Srdečně Vás zveme na první ze série diskuzních setkání s názvem Budoucnost energetiky v ČR III. Prostřednictvím nepolitické komunikační platformy Leading Minds Forum Vám i letos představíme aktuální témata, o kterých se v odborných kruzích hovoří, a změny, jež se připravují v české i evropské energetice.

Zahajujeme akcí, která má představit priority a plány ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. V této souvislosti chceme otevřeně diskutovat o očekáváních a potřebách nejen energetických firem v kontextu současného vývoje na českém a evropském trhu s energií.

První letošní setkání nese název „ASEK, nebo NASEK?“ s podtitulem „Přijde nová vláda s vlastní Státní energetickou koncepcí?“. Díky přítomnosti Jana Mládka, ministra průmyslu a obchodu, bude možné hovořit o připravované legislativě nebo o postoji České republiky k další podpoře obnovitelných zdrojů energie.

Diskuze se uskuteční dne 18. března 2014 v hotelu Ambassador – Zlatá Husa. Těšit se můžete nejen na příspěvek pana ministra Jana Mládka, ale také na vystoupení Pavla Cyraniho, člena představenstva ČEZ, Mirka Topolánka, předsedy Teplárenského sdružení ČR, Miloslava Zaura, jednatele společnosti RWE GasNet, Vladimíra Tošovského, předsedy představenstva a generálního ředitele CEPS, Jiřího Šimka, místopředsedy představenstva E.ON Energie, nebo Petra Holuby, ředitele aliance Šance pro budovy.

Setkání by mělo přinést odpovědi na otázky:

•    Jaké jsou plány ministerstva průmyslu a obchodu v oblasti energetiky ČR?

•    Může změnit summit EU podobu energetiky v ČR?

•    Přežije připravovaná aktualizovaná Státní energetická koncepce (ASEK) změnu vládní garnitury?

•    Máme se připravit na novou aktualizaci Státní energetické koncepce (NASEK)?

•     Co očekávají investoři od ministerstva průmyslu a obchodu?

•     Jaká opatření by mělo ministerstvo iniciovat a čemu by mělo věnovat zvýšenou pozornost?

 

Registrovat se můžete na http://www.zaregistrujtese.cz/lmf10/.  

Počet účastníků je omezen. Registrace je možná do 14. 3. 2014.

 

Akce bude koncipována tak, aby na úvod zazněly tři prezentace hlavních řečníků. Dozvědět byste se měli, co jsou priority MPO a jaká jsou očekávání hlavních hráčů na energetickém trhu v ČR. V následující panelové diskuzi bude pozornost věnována otázkám spojeným s pozicí ČR před summitem EU, scénářům dalšího projednávání ASEK a pozici vlády ČR a MPO k dostavbě JE Temelín a k prolomení limitů uhlí.

Pořadatelem konference je deník E15 z vydavatelství Mladá fronta, a.s., ve spolupráci s poradenskou společností DDeM, s.r.o., kteří jsou zakladateli nepolitické komunikační platformy Leading Minds Forum.

V letošním roce se ještě uskuteční diskuze na tato témata:

2.     Co znamená nový klimaticko-energetický balíček EU pro firmy v ČR? Diskutovat se bude o tom, jak dalece se podařilo prosadit zájmy ČR do nové politiky EU;

3.     Jak skončí krize jednotného energetického trhu? Hovořit se bude o budoucnosti vnitřního energetického trhu EU, jeho deformacích a nutných změnách.