Budoucnost energetiky v ČR III – Jak vidí ČR budoucnost energetické politiky EU?

Termín: 15. dubna 2014 od 9.30 hodin
Místo: Hotel Ambassador - Zlatá Husa, Václavské náměstí 5, Praha 1 (mapa)
Moderátor: Daniela Písařovicová, Jiří Gavor

Srdečně Vás zveme na druhé ze série diskuzních setkání s názvem Budoucnost energetiky v ČR III. Prostřednictvím nepolitické komunikační platformy Leading Minds Forum Vám i letos představujeme aktuální témata, o kterých se v odborných kruzích hovoří, a změny, jež se připravují v české i evropské energetice.

Akce následuje po březnovém prvním letošním setkání, jež neslo název „Přijde nová vláda s vlastní Státní energetickou koncepcí?“ s podtitulem „ASEK nebo NASEK?“. Za přítomnosti Jana Mládka, ministra průmyslu a obchodu, se diskutovalo o potřebnosti aktualizace Státní energetické koncepce a o připravované legislativě. Více naleznete ZDE.

Na druhém letošním setkání se budeme zabývat otázkou „Jak vidí ČR budoucnost energetické politiky EU?“. V této chvíli jsou již známy výsledky summitu EU, který nakonec nestanovil nové cíle a rámec politiky EU pro klima a energetiku do roku 2030. Přestože rozhodnutí o konkrétních číslech bylo odloženo na letošní říjen, závěry setkání představitelů členských zemí EU vyvolávají řadu otázek.

Diskutovat budeme o otázkách:

  • Jak chce EU zabránit růstu cen energií a poklesu průmyslové výroby?
  • Co udělá ČR pro zajištění rovných podmínek na energetickém trhu v EU?
  • Jaké možnosti má EU ve snaze snížit svoji energetickou závislost?
  • Jakými opatřeními chce EU motivovat investory k výstavbě nových nízkoemisních energetických zdrojů?
  • Čím chce EU podpořit rozvoj nové, flexibilní infrastruktury po roce 2020?
  • Jak se změní evropský systém obchodování s emisemi?
  • Lze očekávat vznik jednotného schématu podpory OZE v EU?

Odpovědi na tato aktuální témata budeme hledat v úterý 15. dubna 2014 v hotelu Ambassador – Zlatá Husa. Těšit se můžete především na příspěvek Tomáše Prouzy, státního tajemníka pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR, který se účastnil březnového unijního summitu. Na téma konkurenceschopnosti evropské ekonomiky a spolehlivosti dodávek energie vystoupí Pavel Šolc, náměstek ministra průmyslu a obchodu. Jaký pohled na situaci i na klíčová jednání o budoucnosti mají energetické společnosti, přiblíží účastníkům setkání Ivo Hlaváč, člen představenstva ČEZ. Do panelové diskuze se zapojí Jiří Feist, ředitel pro strategii skupiny EP ENERGY, Ondřej Šrámek, lobbista za energetické úspory společnosti Knauf Insulation, Jakub Vít, zástupce Svazu průmyslu/místopředseda představenstva Hutnictví železa, Jan Fousek, jednatel a spolumajitel Virtuse Energy a další.

 

Registrovat se můžete na http://www.zaregistrujtese.cz/lmf11/.  

Počet účastníků je omezen. Registrace je možná do 11. 4. 2014.

 

Pořadatelem konference je deník E15 z vydavatelství Mladá fronta, a.s., ve spolupráci s poradenskou společností DDeM, s.r.o., kteří jsou zakladateli nepolitické komunikační platformy Leading Minds Forum.

V letošním roce se ještě uskuteční diskuze na toto téma:

Jak skončí krize jednotného energetického trhu? Hovořit se bude o budoucnosti vnitřního energetického trhu EU, jeho deformacích a nutných změnách.