Budoucnost energetiky v ČR II - setkání II. Může boj o suroviny v ČR skončit bez poražených?

Termín: 9. května 2013 od 9.00 hodin
Místo: Hotel Ambassador - Zlatá Husa, Václavské náměstí 5, Praha 1 (mapa)
Moderátor: Daniela Písařovicová

Zveme Vás na druhé ze série tří dopoledních diskuzních setkání s názvem Změny v energetické legislativě – Budoucnost energetiky v ČR II. Uskuteční se prostřednictvím nepolitické komunikační platformy Leading Minds Forum, která vznikla v roce 2011 při deníku Mladá fronta E15. Cílem je představit zástupcům průmyslu, investorům v oblasti energetiky a odborné veřejnosti připravované změny z pohledu energetiky fundamentálních dokumentů a zákonů.

V letošním roce hledáme odpovědi související s tématy, jakými jsou:

  • aktualizovaná státní energetická koncepce, požadavky EU a investorů (akce se uskutečnila  16. 4. 2013 – více informací ZDE);
  • surovinová politika, horní zákon a energetické využití odpadů;
  • nástroje státní podpory a jejich vliv na rozvoj energetiky.

Druhé setkání zahájí Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí ČR. Účast dále přislíbili Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí ČR, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ivo Hlaváč, ředitel Public affairs Skupiny ČEZ a Tomáš Drápela, generální ředitel Plzeňské teplárenské.

Diskuze by měla přinést odpovědi na otázky:

  • Existují v ČR nové dobývací prostory, proti kterým nikdo neprotestuje?
  • Souhlasí obce a regiony s novým horním zákonem?
  • Lze se vypořádat s vlastníky bez institutu vyvlastnění?
  • Je energetické využití odpadů možnou alternativou vůči další těžbě?
  • Zdraží spalování odpadu poplatky za popelnice?
  • Ohrozí vznik nových spaloven snahu recyklovat?
  • Je v ČR vůbec reálné postavit nové spalovny?

Akce bude koncipována tak, aby na úvod zazněly tři příspěvky popisující současný stav, tj. jaké jsou hlavní připomínky MŽP k surovinové politice a novému hornímu zákonu, jaký bude další postup MPO v případě těchto dokumentů a jaké jsou postoje obou ministerstev k otázce energetického využití odpadů. V následující panelové diskuzi bude pozornost věnována skutečnosti, že Česká republika stále nemá nový plán odpadového hospodářství, přičemž platnost toho současného letos končí.

 

 

Pořadatelem konference je deník E15 z vydavatelství Mladá fronta a.s. ve spolupráci s poradenskou společností DDeM, s.r.o., kteří jsou zakladateli nepolitické komunikační platformy Leading Minds Forum.