Budoucnost energetiky v ČR II - setkání I. Investoři v pasti – přežije ASEK?

Termín: 16. dubna 2013 od 9.30 hodin
Místo: Hotel Ambassador - Zlatá Husa, Václavské náměstí 5, Praha 1 (mapa)
Moderátor: Daniela Písařovicová

Zveme Vás na sérií tří dopoledních diskuzních setkání s názvem Změny v energetické legislativě – Budoucnost energetiky v ČR II, které připravujeme v měsících dubnu až červnu 2013. Naším cílem je představit zástupcům průmyslu, investorům v oblasti energetiky a odborné veřejnosti připravované změny z pohledu energetiky fundamentálních dokumentů a zákonů.

Setkání se uskuteční prostřednictvím nepolitické komunikační platformy Leading Minds Forum, která vznikla v roce 2011 při deníku Mladá fronta E15. Jejich prostřednictvím chceme navázat na akce z loňského roku, v rámci kterých bylo možné upozornit na nedostatky a navrhnout nová řešení v souvislosti s připravovanou aktualizací Státní energetické koncepce (ASEK). V letošním roce se chceme stejným způsobem věnovat tématům, která souvisejí s:

  • aktualizovanou státní energetickou koncepcí, požadavky EU a investorů;
  • surovinovou politikou, horním zákonem a energetickým využitím odpadů;
  • nástroji státní podpory a jejich vlivem na rozvoj energetiky.

První setkání zahájí Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu ČR. Diskuze by měla přinést odpovědi na otázky:

  • Jak je to nyní s ASEK, podaří se ji letos schválit?
  • Jaké připomínky v ASEK nejsou zapracovány a proč?
  • Kam směřuje energetika v ČR a EU?
  • Nebude předimenzovaná energetika pastí, do které se chytí český průmysl?
  • Mění se model fungování energetického trhu?
  • Komu se ještě vyplatí v energetice investovat?
  • Co bude obsahovat národní akční plán energetických úspor do roku 2020?

 

Akce bude koncipována tak, aby na úvod zazněly tři příspěvky popisující současný stav, tj. v jakém stadiu se nyní nachází ASEK, jaké připomínky nebyly při jeho přípravě zohledněny a proč, jaké bude mít očekávaný vývoj v oblasti dopady na tuzemský průmysl. V následující panelové diskuzi budou otevřena dvě související témata – stabilita investičního prostředí versus hektický legislativní vývoj, zvyšování výrobních kapacit proti poklesu poptávky a úspory energie.

 

 

 

Pořadatelem konference je deník E15 z vydavatelství Mladá fronta a.s.,

ve spolupráci s poradenskou společností DDeM, s.r.o.,

kteří jsou zakladateli nepolitické komunikační platformy Leading Minds Forum.